Nabídka služeb

Strojní

 
Dodávky náhradních dílů uhelné kotle a mlýny pro energetiku
Servis a údržba parní a horkovodné kotle a související zařízení
Montáže potrubní rozvody, technologie
Svařování kovů ocelové včetně úpravy pro svary a tepelné zpracování
Svařování plastů potrubí do průměru 800mm - PE, PB, PP
Projekce projekční návrhy, konstrukční zpracování, pevnostně dilatační výpočty, návrhy tras
Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení
   

Elektro

 
Dodávky náhradních dílů zařízení do 1000VAC, včetně MaR a ŘS
Servis a údržba zařízení do 1000VAC, včetně MaR a ASŘTP
Projekce ACAD, ePLAN
Montáže, sežízení, uvedení do provozu zařízení do 1000VAC, včetně MaR, ŘS, frekvenční měniče
Revize zařízení do 1000VAC
Software procesní stanice Siemens - SIMATIC, HMI WinCC, ControlWeb
  procesní stanice Schneider - MODICON, SoMachine